hasiči

Poslanie Hasičov


Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie. 

zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8D

Historia Hasičstva

Prvé zmienky o organizovaných jednotkách určených na hasenie požiarov pochádzajú až z dôb Starovekého Ríma. Vtedy boli zriaďované za mestom stanice s posádkou až 500 otrokov (nazývané prefectures urbi), ktoré zasahovali pri požiaroch mesta. Požiare boli v tých časoch veľmi časté, keďže množstvo patricijovzarábalo na tom, že sa stavalo rýchlo a lacno. Domy mali obyčajne drevené stropy, podlahy a nábytok, a boli až 5 poschodí vysoké. Hasilo sa vtedy len vodou (čerpaná z fontán, studní a riek) a tlmičmi, ktorými sa oheň utláčal. Okrem hasenia požiarov vykonávala "prefektúra" aj osvetovú činnosť (zabezpečenie obydlí proti vzniku požiarov) a zasahovala ako dnešná polícia pri hromadných vzburách a zločinoch.

Po zániku Starovekého Ríma bola organizovaná hasičská činnosť zabudnutá a prešla do povinnosti všetkých občanov mesta. Mestá si samostatne upravovali nariadenia na ochranu pred požiarmi. vo väčšine miest museli majitelia domov, okrem samotnej likvidácii požiaru, mať vo výbave domu aj vedro a rebríky.

Hasičské zbory, avšak len dobrovoľné alebo obecné, sa v Uhorsku začali zakladať až v 18. storočí. Nadväzovali tým na zákony cisára Jozefa II., ktorý roku 1788vydal prvý požiarny poriadok. V roku 1888 bolo dané do platnosti nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 usadlosťami zriadené hasičské zbrojnice. Najstarším hasičským zborom z tých čias je Dobrovoľný hasičský zbor Bratislavy založený roku 1867.


Zdroje:https://sk.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8D


                 Hasiči v slovenskej republike                                             

V súčasnosti existujú v Slovenskej republike tieto zložky hasičov:

  • - Hasičský a záchranný zbor - prezídium HaZZ, Krajské a okresné riaditeľstvá HaZZ, záchranné brigády v Žiline, Malackách a Humennom. HaZZ má okolo 4400 hasičov, z toho 3200 zasahuje.[2]
  • - Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, ktorá zastrešuje všetky Dobrovoľné hasičské zbory Slovenskej republiky - sem patria Mestské a obecné hasičské zbory, náležiace pod samosprávu daného mesta alebo obce (platí pre obce nad 500 obyvateľov) Organizácia má približne 100 tisíc členov vrátane dorastu a dôchodcov sústredných v 1500 zboroch.[2]
  • - Závodné hasičské útvary a jednotky - napr. Duslo Šaľa, Železnice Slovenskej republiky, Slovenský plynárenský priemysel, Atómové elektrárne Mochovce[3] a iné elektrárne.
  • Zdroje:https://sk.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8D